Etkinlik Türleri - STH Team
 

Etkinlik Türleri

Etkinlikler, markaların gereksinimleri ve konjonktür gözetilerek çeşitlendirilebilmekte hatta eşsiz kılınabilmektedir. Ancak profesyonelce ele alındıklarında algı kriteri gözetilerek yapılacak sınıflandırma, konuyu daha iyi kavramak isteyenlerin işini kolaylaştıracaktır.

Etkinlikler, markaların gereksinimleri ve konjonktür gözetilerek çeşitlendirilebilmekte hatta eşsiz kılınabilmektedir. Ancak profesyonelce ele alındıklarında algı kriteri gözetilerek yapılacak sınıflandırma, konuyu daha iyi kavramak isteyenlerin işini kolaylaştıracaktır.

. Promosyonel etkinlikler
. Ticari etkinlikler
. Kutlamalar ve törenler
. Eğitim aktiviteleri
. Motivasyon faaliyetleri
. Eğlenceler
olarak sıralanan etkinlik tiplerinin her biri ayrı birer uzmanlık alanıdır.
Her farklı etkinlik tipi için çok farklı dinamikler söz konusudur. Birbirlerinden farklı yapılanmış kuruluşlar olabileceği gibi farklı bölümleri aynı çatı altında toplayan ajanslar da bulunmaktadır.
Unutulmaması gereken bir de sosyal medya olgusu çıkacaktır karşımıza. Yukarıda sıralananlara alternatif değildir elbette ama her geçen gün etki alanını genişlettiği de göz ardı edilmemelidir. Öngörülenden daha fazla bir geri dönüş potansiyeli barındırma avantajı, sosyal medya etkinliklerini şimdiden “olmazsa olmaz” sınıfına dahil etmiş hatta “kendine özgü” bir Joker kimliği bile kazandırmıştır.
Genel kabul gösterilenlere geri dönecek olursak…
Promosyon, markanın pazarda güçlenmesi, tüketici ve kullanıcılar tarafından daha da benimsenmesi için başvurulan bir yöntem olarak dikkat çeker. Bu yöntem promosyonel etkinlikler grubunu oluşturur. Markanın mevcut ya da olası müşterileri ile temas kurması, bu konuda seferber ettiği diğer yöntemlerin etkisini arttırması amaçlanır. Hedef o markayı daha güçlü kılmaktır.
Bir diğer yöntem ise ticari olandır. Bu tür etkinliklerde marka iletişiminden ziyade ürün ve/veya hizmetin satışı, gelir getirici türden “netice odaklı” bir faaliyet olarak öne çıkar.
İmza günleri her iki tip etkinlikten de ögeler taşımaktadır. Sanatçı turneleri bu iki tipe eğlenceyi de katar.
Kutlama veya törensel etkinlikler, neşenin bol ve buna karşın ticari kaygıların yok denecek kadar az olduğu bir faaliyet grubunu oluşturur. Katılımcıların birbirlerini iyi tanımaları, en azından birbirlerine aşina olmaları zaman zaman bu grubun diğerlerinden farklılaşmasına da sebep olur.
Eğitim odaklı etkinlikler ile motivasyona yönelik olanlar zaman zaman içiçe girse de aralarındaki ayrım kendini belli eder. Eğitim genelde bilgi edinmeye odaklı bir dizi etkinlikten oluşur ve bireysel başarı ön plandadır. Motivasyonda ise eğlence dozu daha yüksek olduğu gibi, beceri edinilmesi ve bunun sergilenmesi belirgin bir ağırlık taşır.
Eğlenceler ise etkinlik denilince ilk akla gelen ve her zaman ön planda olan bir türdür. Herkes sever, sıkça tekrarlanması beklenir ancak görece bütçe büyüklüğü açısından diğerlerinin üzerinde konumlandırılır.

İlk bakışta motivasyon ile arasında hiçbir fark olmadığı düşünülebilir. Ancak iş uygulamaya geldiğinde metod ve teknoloji açısından ciddi bir fark olduğu da ilk bakışta görüşür. Motivasyona yönelik etkinliklerde fiziksel beceri ve performans aranırken edutainment tarafındaki bilgisayar ve/veya televizyon ekranı önünde zihinsel bir beceri ve performansın aranıyor olması bu farklılığı pekiştirir.

Kaynakça: 5N1K ile Etkinlik Yönetimi / Hakan Türkkuşu